Stichting Vrienden van Velt in Nederland

Stichting Vrienden van Velt in Nederland is een steunstichting, opgericht met als doel het werk van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) financieel te steunen. Onze stichting ontvangt graag uw financiële steun en dat kan in verschillende vormen:

  • Donatie: via een eenmalige gift of een periodieke schenking. Het voordeel is dat u altijd, ongeacht uw drempelbedrag, deze gift kunt aftrekken van uw belastingen.
  • Erfenis: u kunt de stichting ook benoemen als (mede-)erfgenaam. Onze stichting ontvangt dan bij overlijden (een deel van) uw nalatenschap en bepaalt daarna samen met Velt hoe deze middelen besteed worden voor haar ontwikkeling in Nederland.

Meer over Velt op www.velt.nu


Praktische info over deze stichting

De Stichting Vrienden van Velt in Nederland heeft een ANBI-status.

  • Adres: Stichting Vrienden van Velt in Nederland, Beukenlaar 10, 5664 XC Geldrop
  • RSIN-nummer: 8560 44 192. Raadpleeg voor meer informatie het beleids- en jaarplan.
  • In ons jaarverslag rapporteren we over de uitgeoefende activiteiten. De verantwoording van gelden over het laatste kalenderjaar staan in ons financieel verslag.
  • Het bestuur wordt gevormd door Rien Klippel (voorzitter), Nicolle Prins (secretaris), Henk Pelt (penningmeester) en Stijn Overloop (lid). Bestuurders ontvangen vanuit de stichting geen beloning, enkel onkosten worden betaald.
  • Kamer van Koophandel-nummer: 65267044.
  • IBAN: NL90 TRIO 0254 3510 42

Ontdek alles over Velt op www.velt.nu


Download documenten