Stichting Vrienden van Velt in Nederland

Stichting Vrienden van Velt in Nederland is een steunstichting, opgericht met als doel het werk van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) financieel te steunen. Onze stichting ontvangt graag uw financiële steun en dat kan in verschillende vormen:

  • Donatie: via een eenmalige gift of een periodieke schenking. Het voordeel is dat u altijd, ongeacht uw drempelbedrag, deze gift kunt aftrekken van uw belastingen.
  • Erfenis: u kunt de stichting ook benoemen als (mede-)erfgenaam. Onze stichting ontvangt dan bij overlijden (een deel van) uw nalatenschap en bepaalt daarna samen met Velt hoe deze middelen besteed worden voor haar ontwikkeling in Nederland.

Praktische info over deze stichting

De Stichting Vrienden van Velt in Nederland heeft een ANBI-status.

  • Adres: Stichting Vrienden van Velt in Nederland, Spoorlaan 434b, 5038CH Tilburg
  • RSIN-nummer: 8255.48.718. Raadpleeg voor meer informatie het beleids- en jaarplan.
  • In ons jaarverslag rapporteren we over de uitgeoefende activiteiten. De verantwoording van gelden over het laatste kalenderjaar staan in ons financieel verslag.
  • Het bestuur wordt gevormd door Rien Klippel (voorzitter), John Vermeer (secretaris), Jaap Hoekman (penningmeester) en Jan Vannoppen (lid). Bestuurders ontvangen vanuit de stichting geen beloning, enkel onkosten worden betaald.
  • Kamer van Koophandel-nummer: 65267044.
  • IBAN: NL90 TRIO 0254 3510 42

Download documenten